Ubezpieczenie i ubezpieczenia OC, AC i inne

Kalkulator ubezpieczeń online

Aktualności

Nowe ubezpieczenie mieszkań „przy czynszu” z assistance w UNIQA

30 września 2010
Ubezpieczenia w: Uniqa
Typ ubezpieczenia: Dom

UNIQA rozszerza zakres ubezpieczenia mieszkań „przy czynszu” o nowe ryzyka oraz usługę assistance. Produkt skierowany jest do mieszkańców nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe i innych zarządców nieruchomości.

Produkt ubezpieczenia mieszkań „przy czynszu” zabezpiecza mienie (ruchomości domowe i stałe elementy) klienta znajdujące się w mieszkaniu, piwnicy, komórce, garażu czy na strychu przed kradzieżą z włamaniem, rabunkiem oraz różnymi zdarzeniami losowymi, m.in. ogniem, wybuchem, zalaniem, huraganem, powodzią, trzęsieniem ziemi, katastrofą budowlaną, pękaniem mrozowym czy wandalizmem, który nie musi być konsekwencją włamania. Oprócz mienia znajdującego się w mieszkaniu i odpowiedzialności cywilnej – objęty ochroną został również sam lokal mieszkalny. Zastosowano tu innowacyjne rozwiązanie ubezpieczenia „na pierwsze ryzyko”, dzięki któremu klient nie musi kierować się wartością rynkową czy odtworzeniową lokalu mieszkalnego przy deklarowaniu sumy ubezpieczenia.

Do ubezpieczenia dodano nową usługę assistance gwarantującą w razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną pomoc specjalistów, np. ślusarza, elektryka, szklarza czy hydraulika oraz pomoc interwencyjną specjalisty w sytuacji, gdy awarii ulegnie sprzęt komputerowy, AGD czy RTV.

Dodatkowo UNIQA udostępnia klientom innowacyjny na polskim rynku smsowy Serwis Pogodowy. W ramach tej usługi UNIQA ostrzega klientów przed gwałtownymi zmianami pogodowymi, tj. nawałnicami, burzami, itp., przesyłając sms z informacją o czasie i sile zbliżającego się zagrożenia.

Wprowadzone modyfikacje są odpowiedzią na zmieniające się oczekiwania naszych klientów, którzy potrzebują ubezpieczenia kompleksowego, zapewniającego poczucie bezpieczeństwa we wszystkich aspektach związanych z użytkowaniem mieszkania - mówi Adam Łoziak, Wiceprezes Zarządu UNIQA ds. Współpracy z Mieszkalnictwem. Są one również elementem realizacji naszej strategii dalszego rozwoju współpracy z sektorem mieszkalnictwa – dodaje.

Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu mieszkań „przy czynszu”:

  • Kompleksowa ochrona lokalu mieszkalnego (mury, mienie znajdujące się w mieszkaniu, szeroki zakres ryzyk objętych ochroną)
  • Brak udziału własnego w szkodzie – wypłata odszkodowania w pełnej wysokości
  • Ubezpieczenie zawarte na czas nieokreślony
  • Płatność składki wraz z opłatami za użytkowanie mieszkania
  • Atrakcyjny pakiet usług assitance
  • Możliwość zgłoszenia oraz likwidacji szkody m.in. przez spółdzielnię, infolinię, internet

    źródło: net PR


Powrót
Zgłoś problem