Ubezpieczenie i ubezpieczenia OC, AC i inne

Kalkulator ubezpieczeń online

Kary za brak ubezpieczenia OC

Od 1 stycznia 2012 r. zmieniło się nieco naliczanie kar za brak ubezpieczenia OC. Opłata nie jest już naliczana na podstawie kursu euro lecz na bazie najniższej krajowej jaką otrzymujemy, pracując. Jest to jednoznaczne z tym, że zamiast 1 980 zł, za brak OC kara wyniesie nas, aż 3 000 zł – czyli to dwa razy więcej niż możemy zarobić jako na przykład sprzedawca.

Polisa odpowiedzialności cywilnej jest przymusowa dla każdego właściciela pojazdu mechanicznego. Ubezpieczenie OC daje pewność zapłaty odszkodowania ludziom pokrzywdzonym poprzez ubezpieczonego winowajcę, a w ten sposób zabezpiecza też i jego środki pieniężne. Cena ubezpieczenia OC jest bardzo mała więc nie warto ryzykować i płacić kary za brak ubezpieczenia OC. Karą z brak polisy jest mandat, który jest dotkliwy jednak gdy spowodujemy wypadek, a nie posiadamy OC sprawa jest o wiele gorsza. Implikacje pieniężne są znacznie poważniejsze, jeżeli właściciel samochodu albo rolnik prowadzący domostwo agrarne, wyrządził szkodę innym ludziom, a Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny spieniężył rannym należne odszkodowanie.

Do sprawdzania kierowców pod kątem inkasowania składki ubezpieczenia OC upełnomocnione są takie placówki jak: policja, organy celne, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, wydziały komunikacji oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Każdy prowadzący powinien zabierać ze sobą dokument oświadczający sfinansowanie OC. Za nieobecność tego dokumentu możemy spodziewać się kary w postaci mandatu i odholowania samochodu, na koszt posiadacza samochodu, na policyjny parking depozytowy. Oto jeden z przykładów.

Przyprowadzony spoza granic kraju pojazd osobowy powinno się ubezpieczyć w dniu rejestracji. Opóźnienie do dwóch dni  w dokonaniu tej formalności będzie równoważne z karą jaka może wynieść 500 euro x 20%, czyli 100 euro. Jak łatwo zauważyć kara ta nie jest niska i i nawet kilkudniowe spóźnienie będzie nas kosztować więcej niż zawarcie umowy na polisę OC od ręki. Mandat w wielu przypadkach ogromnie przewyższy sumę, jaką musimy zapłacić za OC. Warto również mieć na uwadze to, że kara nie zwalnia nas z nie podpisania umowy o ubezpieczeniu OC.

Do obecnego momentu kary za nieposiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC właścicieli pojazdów mechanicznych były ustalone na każdy rok pod kątem kursów euro. W w poprzednim roku kara za brak  OC dla samochodów osobowych byłą równa 500 euro, czyli 1 980 zł, a dla samochodów ciężarowych i autobusów 800 euro, czyli 3 170 zł.

Z nowym rokiem, czyli 1 stycznia 2012 wysokość kary nie będzie już ustalana pod kątem kursu waluty euro, ale minimalnego wynagrodzenia za pracę w naszym kraju. Znaczy to tyle, że kara za brak ubezpieczenia OC jest dwukrotnie wyższa niż w poprzednim roku i wynosi 3 000 zł, a dla ciężarówek pełną karę stanowi trzy razy najniższa średnia krajowa jako wynagrodzenie w praczy, czyli 4 500 zł.

To ile wynosi nasza kara zależy też od tego ile czasu nasz pojazd nie posiadał polisy OC. Jeśli jest to mniej niż 3 dni – właściciel pojazdu otrzyma 20 % kary. Do 15 dób bez ważnego OC osoba posiadająca samochód musi zapłacić 50% kary podstawowej, a ponad 15 dni – 100%. Największa podwyżka czeka osoby, które posiadają ciągniki samochodowe i do tej pory za ubezpieczenie OC płacili tyle samo, co chociażby posiadacze motocykli.

Od 2012 roku kary dla ciągników samochodowych równają się sumie takiej jak brak polisy ubezpieczenia OC za autobus. Związane jest to ze wzrostem opłat karnych z 400 zł do 4 500 zł. Jednak to nie koniec niespodzianek dla kierowców nieubezpieczonych w 2012 roku. Od 11 lutego zostają wprowadzone nowe przepisy, które są bardzo surowe dla kierowców bez OC. Kierowca z nieważną polisą OC zapłaci o wiele więcej za wypadek, który spowodował, gdyż UFG ma obowiązek nie tylko ściągnięcia odszkodowania dla poszkodowanego, ale także kosztów poniesionych z wypłatą tego odszkodowania przez UFG .

Zgłoś problem