Ubezpieczenie i ubezpieczenia OC, AC i inne

Kalkulator ubezpieczeń online

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie OC zwykle kupuje się na 12 miesięcy. Jest jednak wyjątek, a stanowią go pojazdy zabytkowe oraz takie auta, jakie posiadają przedsiębiorcy handlujący samochodami. Mają oni prawo kupować polisy OC na krótki termin. Większa ilość użytkowników pojazdów nie posiada możliwości podpisania krótkoterminowego ubezpieczenia OC, a zerwać umowę przed upływem 12 miesięcy można tyko w danych sytuacjach.

Jak i kiedy?

Jeżeli chcemy odstąpić od usług obecnej firmy ubezpieczeniowej i wykupić OC samochodu w innej miejmy na uwadze, że zrezygnowanie z umowy OC najlepiej złożyć nie później niż jeden dzień przed upływem obecnego terminu ubezpieczenia. Do tego zadania wykorzystajmy druk zrezygnowania z polisy OC. Jeżeli zakupiłeś ubezpieczenie pojazdu zawierając umowę na przykład: 16 stycznia to jeśli będziesz miał zamiar zrezygnować z niej to zrób to do 15 stycznia kolejnego roku. Jednak, gdy zrezygnowanie z umowy OC nie zostanie złożone na czas, to umowa polisy zostanie automatycznie przedłużona na kolejny rok.

Kiedy umowa wygasa automatycznie?

Polisa ubezpieczenia OC nie zostanie ponowiona automatycznie jeśli nie wpłaciłeś całkowitej sumy za składkę za mijający okres. W takim wypadku rezygnacja z OC nie będzie potrzebna i nie ważne czy złożysz papier z napisanym wypowiedzenie czy też nie, umowa polisy wygaśnie samodzielnie i  nie będziemy musieli martwić się o formalności związane z wypowiedzeniem.

Ubezpieczenie OC, które zostało zawarte po 11 lutego 2012 roku, a przedłużone automatycznie po okresie trwania, możemy zerwać jeżeli zawarta została umowa ubezpieczeniowa z innym ubezpieczycielem. Będziemy musieli opłacić jedynie za faktyczny czas trwania polisy , którą nie chcemy dalej opłacać w danej firmie. Odstąpienie od umowy polisy OC zawartej od 11 lutego 2012 roku można dostarczyć w swojej osobie ubezpieczycielowi, wysłać pocztą, albo oddać ją bezpośrednio agentowi ubezpieczeniowemu. Jeżeli wybieramy opcję wysłania pocztą należy pamiętać o zachowaniu dowodu nadania listu poleconego. Jednym z najpewniejszych rozwiązań, który zapewni nam skuteczne wypowiedzenie umowy OC zawartej przed 11 lutego 2012 jest dostarczenie papieru świadczącego o odstąpieniu od umowy osobiście do oddziału ubezpieczyciela. Wtedy warto też zabrać ze sobą zaświadczenie o tym jak przebiegła polisa. Papier ten może być potrzebny przy podpisywaniu umowy z nowym ubezpieczycielem. Dzięki temu możemy zapłacić mniej za tą polisę, ponieważ zdobyte zniżki zostaną uwzględnione przy naliczaniu składki. Brak tego dokumentu może spowodować, że zapłacimy więcej.

Zerwanie umowy przed terminem

Jeżeli nabyłeś używany samochód i chcesz zrezygnować z polisy OC sprzedawcy, to aby odstąpić od umowy, wykorzystaj formularz wypowiedzenia OC przez nabywcę. Jedną z okoliczności pozwalających zerwanie umowy OC przed jej zakończeniem jest strata auta, czyli kradzież albo kasacja samochodu, co wyrządzone zostało wypadkiem. Aby odzyskać nie odpowiadającą nam  składkę, trzeba zilustrować ubezpieczycielowi dokument o wyrejestrowaniu pojazdu wypisany przez oddział komunikacji. Zbyt auta również pozwala odzyskanie niewykorzystanych środków tylko wtedy, gdy klient złoży zerwanie umowy ubezpieczenia OC. W takim wypadku TU będzie musiało oddać składkę za niewykorzystany termin ubezpieczenia w ciągu dwóch tygodni od dnia zrezygnowania umowy polisy OC lub odstąpienia od niej. Wcześniejszy właściciel samochodu nie ma już takiego obowiązku jak okazywanie kopii polisy ubezpieczeniowej, aby otrzymał należny zwrot pieniędzy. Na mocy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych każdy właściciel samochodu, nawet ten, który stoi nieużywany na parkingu musi posiadać aktualną polisę ubezpieczenia. Z tego też względu, że ubezpieczenie OC jest obowiązkowe umowa ubezpieczenia jest automatycznie przedłużana na kolejny rok po to, by nie załatwiać wszystkiego od nowa.

Jeżeli masz taką potrzebę lub chcesz, z sobie znanych powodów, zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe z obecnego na inne, do twojego zadania należy nie później niż jeden dzień przed końcem obecnego ubezpieczenia, złożyć wypowiedzenie umowy ubezpieczenia.

Zgłoś problem