Ubezpieczenie i ubezpieczenia OC, AC i inne

Kalkulator ubezpieczeń online

Ubezpieczenie OC

Wykup ubezpieczenie OC on-line

Ubezpieczenie OC

czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym dla każdego posiadacza samochodu, który jest zarejestrowany w Polsce. Jest to polisa, która zabezpiecza kierowcę przed pieniężnymi następstwami szkód przez niego wyrządzonych. Dzięki temu ubezpieczeniu przeciętny Kowalski, który spowoduje wypadek samochodowy, nie płaci z własnej kieszeni za wyrządzone przez niego szkoda, a robi to firma ubezpieczeniowa, w której wykupił polisę. Szkody możemy podzielić dwie kategorie : szkody rzeczowe i osobowe. Pierwsza występuje gdy wypłata odszkodowania jest potrzebna przykładowo na naprawę samochodu, w który uderzyliśmy. Druga, czyli szkoda osobowa to wypłata odszkodowania dla osoby lub osób poszkodowanych w wypadku z naszej winy. Warto dodać, że ubezpieczenie OC jest aktywne tylko wtedy, gdy do kolizji/wypadku doszło w trakcie ruchu pojazdu. Jednak prawo wskazuje, że ruch pojazdu następuje również przy np. zatrzymaniu, postoju czy wsiadaniu lub wysiadaniu. Dlatego szkody powstałe w takim wypadku również są pokrywane przez ubezpieczyciela. Zakład ubezpieczeń może odmówić wypłaty odszkodowania w momencie gdy sprawca w momencie spowodowania wypadku był pod wpływem alkoholu, nie miał wymaganych uprawnień do prowadzenia określonego pojazdu lub też uciekł z miejsca zdarzenia.

Brak ubezpieczenia OC. Co wtedy ?

Według prawa ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe. Brak takiego ubezpieczenia skutkuje nałożeniem na niego wysokiej kary grzywny ( art. 88 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). Poza tym następuje natychmiastowe wykluczenie z ruchu drogowego i odholowanie pojazdu na parking na koszt właściciela.

Z pozoru wydaje się to nie być wielką karą, problemy jednak piętrzą się jeśli kierowca pojazdu, które nie ma ubezpieczenia OC spowoduje wypadek. W takim wypadku zmuszony jest do pokrycia wszelkich kosztów szkody wyrządzonej na rzecz poszkodowanego z własnej kieszeni. Począwszy od holowania i remontu pojazdu, poprzez pokrycie kosztów leczenia, aż do wypłaty dożywotniej renty inwalidzkiej w przypadku stałego i poważnego uszczerbku na zdrowiu. Krótko mówiąc konsekwencje finansowe poruszania się pojazdem bez ważnego ubezpieczenia OC, może kosztować nas o wiele , wiele więcej niż wykupienie polisy.

Gdzie kupić ubezpieczenie OC i czym się kierować przy jego wyborze ?

W momencie, gdy chcemy wykupić polisę OC powinniśmy zwrócić uwagę nie tylko na wysokość składki, ale również na dodatkowe bonifikaty, które mogą być oferowane za darmo do ubezpieczenia OC. Przykładowo może to być Assistance lub ubezpieczenie Zielonej Karty.  Oprócz tego warto zwrócić szczególną uwagę na to czy firma ubezpieczeniowa daje zniżki za jazdę bezszkodową oraz jakie posiada limity pieniężne i kilometrowe w oferowanym assistance. Może się bowiem okazać, że są one tak niskie, że np. będziemy musieli z własnej kieszeni dopłacić za holowanie pojazdu. Dodatkowo warto dowiedzieć się jak długi jest czas oczekiwania na decyzję firmy w sprawie wypłaty odszkodowania. Ubezpieczenie OC można wykupić zarówno osobiście u ubezpieczyciela, jak i wygodna drogą internetową. Druga opcja daje większy wybór i możliwość przejrzystego porównania ofert kilkunastu firm ubezpieczeniowych.

Sprzedaję samochód, co się stanie z ubezpieczeniem OC ?

W momencie sprzedaży samochodu ubezpieczenie OC automatycznie przechodzi na kupującego. Należy więc w momencie finalizowania sprzedaży, przekazać kupującemu dokument, który potwierdza zakup polisy OC.  Nowy właściciel ma prawo wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty nabycia pojazdu. Jeśli tego nie zrobi umowa będzie automatycznie przedłużana. Po stronie sprzedającego leży obowiązek poinformowania ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu, dostarczenie odpowiednich dokumentów wraz z kompletnymi danymi kupującego.

Zgłoś problem