Ubezpieczenie i ubezpieczenia OC, AC i inne

Kalkulator ubezpieczeń online

Ubezpieczenie zdrowotne

Wykup ubezpieczenie zdrowotne on-line

Ubezpieczenie zdrowotne

Jest jednym z powszechnie stosowanych ubezpieczeń w Polsce. Ubezpieczenie dotyczy świadczeń zdrowotnych finansowanych przez ubezpieczyciela w ramach umowy pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczonym. Obejmuje ono większość społeczeństwa. Wprowadzone zostało ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z dnia 27 lutego 1997 roku (Dz. U. Nr 75 poz. 468 z późn. zm.) W Polsce jest ono obowiązkowe. Dzięki jego opłacaniu można bezpłatnie korzystać z usług medycznych.  Składka ubezpieczeniowa wynosi 9% dochodów osobistych. Najtańsze ubezpieczenie to koszt w granicach 40 złotych miesięcznie. Ubezpieczenie chroni przede wszystkim na terenie kraju. Jest jednak możliwość ochrony poza granicami państwa, po wykupieniu dodatkowych pakietów. Aby mieć możliwość uzyskania bezpłatnej opieki medycznej, osoba musi posiadać dokument ubezpieczenia zdrowotnego. Są to: legitymacje ubezpieczeniowe własne lub członka rodziny, oraz legitymacje emeryta- rencisty.

Jakie są rodzaje ubezpieczeń i kto może z nich korzystać?

Najczęstszą formą nabycia ubezpieczenia zdrowotnego jest wykonywanie pracy, przez co odprowadzana jest składka do instytucji Narodowego Funduszu Zdrowia, dzięki czemu możliwe jest podjęcie leczenia bez pokrywania kosztów przez pacjenta. Dzieci oraz studenci mogą być ubezpieczeni przez któregoś z dorosłych członków rodziny. Istnieją również prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Wtedy opłacana jest składka miesięczna ustalona przez ubezpieczyciela i w zależności od wysokości tej składki osoba ubezpieczona otrzymuje szereg świadczeń zdrowotnych podlegających finansowaniu przez ubezpieczyciela. W niektórych przypadkach państwo finansuje ubezpieczenie zdrowotne. Podstawą do skorzystania z ubezpieczenia jest posiadanie legitymacji ubezpieczeniowej, legitymacji ubezpieczeniowej członka rodziny, legitymacja emeryta bądź rencisty, posiadanie europejskiej karty ubezpieczenia lub zaświadczenie z Urzędu Pracy o ubezpieczaniu bezrobotnego. Dzięki tym dokumentom możliwe jest korzystanie z świadczeń zdrowotnych na terenie całego kraju. Możliwe też jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego na terenie Unii Europejskiej, jeśli taka osoba posiada taką europejską kartę ubezpieczeniową.

Jakie są podstawowe zasady udzielania świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym?

Pierwszym i zarazem głównym ogniwem wykonywującym świadczenia zdrowotne jest lekarz rodzinny. Odpowiedzialny jest on za podstawowe leczenie oraz za profilaktykę. Natomiast, gdy choroba wymaga leczenia specjalistycznego, chory dostaje skierowanie do poradni specjalistycznej bądź szpitala. Niektóre poradnie specjalistyczne nie wymagają skierowania od lekarza rodzinnego.

A jeśli nie posiadam ubezpieczenia, ani nie mam do niego praw czy będę musiał płacić?

W zależności od wykonania świadczeń zdrowotnych przewidziane są cenniki sporządzane przez zakłady opieki zdrowotnej, bądź przychodnie. Jest możliwość korzystania z takich usług prywatnie, przez co wtedy należy opłacić takie świadczenie zgodnie z obowiązującymi cennikami. Są natomiast wyjątki. Jednym z nich jest osoba hospitalizowana, u której stwierdzono nałóg, który zagraża życiu. Leczenie takiej osoby jest finansowane przez budżet państwa.

Nie jestem zadowolony z standardowego ubezpieczenia. Co mam zrobić?

Większości z nas znany jest problem niskiej, jakości świadczonych usług korzystając z standardowego ubezpieczenia zdrowotnego. Dla osób niezadowolonych najlepszym rozwiązaniem jest nabycie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego bądź korzystanie z prywatnych klinik i szpitali. W odróżnieniu od ubezpieczenia standardowego szereg świadczeń zdrowotnych jest zazwyczaj bogatszy, jak refundacja leków, sprzętu medycznego lub lepsze warunki podczas hospitalizacji.

Co zyskuję poprzez wykupienie dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego?

Ubezpieczenia zdrowotne gwarantują przede wszystkim:

Leczenie szpitalne, czyli na przykład zasiłek szpitalny, organizacja i pokrycie kosztów operacji, zasiłek operacyjny, całkowite pokrycie kosztów hospitalizacji, komfortowe warunki hospitalizacji, ubezpieczenie poważnych zachorowań.

Leczenie ambulatoryjne, czyli między innymi: szczepienia, wizyty domowe, konsultacje u specjalistów, leczenie diagnostyczne, czy prywatne pogotowie ratunkowe.

Ubezpieczenie zdrowotne, powinno zapewnić nie tylko opiekę medyczną, ale także pomoc finansową, na przykład, gdy zdarzy się jakiś wypadek.

Jest ono uzupełnieniem obowiązkowego ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia. Gwarantuje ono szerszy zakres usług, oraz skrócenie czasu oczekiwania na operacje, czy różnego rodzaju badania. Aby wybrać polisę najbardziej odpowiednią dla siebie, należy przede wszystkim zastanowić się nad potrzebami, które są najważniejsze i tym, jakie usługi medyczne będą dla nas najistotniejsze.

Czym się kierować przy wybieraniu polisy ubezpieczeniowej?

Przed wybraniem najodpowiedniejszej polisy należy się zastanowić między innymi nad tym, jakich specjalistów potrzebujemy najbardziej. Czy będą to dentyści, okuliści, czy w przypadku kobiet bardzo ważni- ginekolodzy? Jeśli posiadamy dzieci, dużą rolę będzie odgrywać szybki i łatwy dostęp do pediatrów. Trzeba też pamiętać, aby wybrać polisę stosunkowo jak najwcześniej, ze względu na karencję, czyli okres, w którym nie przysługują nam świadczenia, pomimo tego, że już płacimy składki.  Jest to okres najczęściej 3 miesięcy.

Zgłoś problem